Przejdź do treści

ZP/2020/4 Postępowanie na świadczenie usług prawnych

Tryb postępowania: usługi społeczne.
Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 24 lipca 2020 27 lipca 2020 r. do godz. 13:30 w siedzibie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, adres: pl. Trzech Krzyży 10/14 pok. 118, 00-499 Warszawa.

Poniżej załączone zostały:

UWAGA: poniżej zamieszczono informację o zmianie terminu składania ofert i zmianie treści IWZ

Poniżej zamieszczono wyjaśnienie treści IWZ z dnia 24.07.2020 r.

Informacje z otwarcia ofert w dniu 27.07.2020 r.

Sprostowanie
W informacji z dnia 02.09.2020 r. o wyborze oferty błędnie podano liczbę punktów, którą uzyskała oferta nr 2 złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Kancelarię Radcy Prawnego Beata Rozbicka-Cieślińska oraz Kancelarię Radcy Prawnego Bartłomiej Tkaczyk. W kryterium „Liczba punktów w kryterium Wiedza i komunikatywność kluczowego personelu” podano 23,00 pkt zamiast 28,00 pkt. Wobec tego łączna liczba punktów jaką uzyskała ta oferta wynosi 93,37 pkt zamiast 88,37.

Informacja z 21.09.2020 r.
Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania17.09.2020 r. została zawarta umowa z Kancelarią Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. P. z siedzibą przy Al. Szucha 8 w Warszawie.