Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny za dostarczenie aplikacji wspierających procesy biznesowe

Zapraszamy do przesłania szacowania cen modułowego systemu do wsparcia procesów biznesowych. Szczegóły przedstawiamy w załączonych dokumentach.

Efektem szacowania ceny, którego dotyczy niniejsze zaproszenie, nie będzie wybór docelowego dostawcy. Ma ono jedynie na celu sprawdzenie zakresu dostępności gotowych rozwiązań lub też ich dostosowania lub wytworzenia oraz szacunek cen i czasu dostarczenia. Przesłane odpowiedzi zostaną przeanalizowane i będą stanowiły podstawę do przygotowania zaproszenia do składania wiążących ofert.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do dnia 10.03.2020 r. w formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule wiadomości proszę umieścić: „Odpowiedź na zapytanie – aplikacje
biznesowe”.

Dokumenty: