Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny usług administracji IT

Celem zapytania jest szacowanie ceny wykonania usługi administracji środowiskiem MS Office 365 oraz MS Azure. Uzyskane odpowiedzi są niezbędne do ustalenia właściwego trybu postępowania o zamówienie publiczne.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 9.07.2021 r. do godz. 18:00 w formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule email należy umieścić „Odpowiedź na zapytanie – usługi IT”.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu usługi znajdują się w załączonym zaproszeniu.