Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny na wytworzenie i obsługę Platformy Cyfrowej

W związku z zamiarem zamówienia wytworzenia i obsługi Platformy Cyfrowej, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, zwraca się z uprzejmą prośbą o wstępną, niewiążącą wycenę projektu.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi wezwania do składania ofert w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2020 r. w formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule wiadomości proszę umieścić: „Odpowiedź na zapytanie – system platforma cyfrowa”.

Dokumenty

13.07.2020 r. Fundacja informuje, że załączonym pliku poniżej publikuje informacje dodatkowe do zaproszenia do szacowania, wynikające z pytań ze nadesłanych pytań.

UWAGA – termin składania szacunków dotyczących realizacji projektu zostaje przedłużony do dnia 17 lipca 2020 r. do godz. 16:00