Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny na kampanie reklamowe w internecie oraz mediach społecznościowych

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na prowadzeniu płatnych kampanii promocyjnych Platformy Przemysłu Przyszłości w internecie, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 24, (dalej „Zleceniodawca”) zwraca się̨ z prośbą̨ o wstępną wycenę̨ usługi. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Celem niniejszego zapytania jest ustalenie szacunkowej ceny za realizację zadań opisanych w załącznikach. Uzyskane odpowiedzi nie będą stanowiły podstaw do wyboru wykonawcy. Będą one jedynie podstawą do ustalenia budżetu jakim musi dysponować Zamawiający w celu realizacji tego zadania.

Wypełniony formularz szacowania (Załącznik nr 1) prosimy przesłać e-mailem na adres : zamowienia@fppp.gov.pl w terminie do dnia 13.01.2021 do godz. 16:00

UWAGA: Termin na składanie formularza szacowania został przesunięty do 19.01.2021 r. do godz. 16:00

W wypadku pytań, prosimy o ich przekazanie e-mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl

Odpowiedzi na pytania 04.01.2021