Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny badania „Postawy Polaków wobec społeczeństwa i gospodarki w dobie pandemii COVID-19”

Prosimy o przygotowanie wstępnej, niewiążącej wyceny zgodnie z formularzem szacowania, stanowiącym Załącznik nr 1.

Wstępny szacunek kosztów powinien zawierać wynagrodzenie netto/brutto za przeprowadzenie całościowego badania wraz z raportami.

Wypełniony formularz szacowania (Załącznik nr 1) prosimy przesłać e-mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl w terminie do dnia 7 lipca 2021 do godz. 16:00. W wypadku pytań, prosimy o ich przekazanie e-mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl