Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na wsparcie merytoryczne i konsultacyjne dla FPPP w zakresie przeprowadzenia postępowania na wytworzenie Platformy Cyfrowej

W związku z zamiarem zamówienia usług specjalistycznego technicznego doradztwa merytorycznego dotyczącego postępowania przetargowego na wytworzenie i obsługę Platformy Cyfrowej – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu przy ul. Jacka Malczewskiego 24 zaprasza do składania ofert.

Oferty należy przysłać w terminie do 21 sierpnia 2020 roku do 12:00 w formie elektronicznej na adres > zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule e-maila proszę napisać: „Oferta na doradztwo techniczne w ramach postępowania związanego z Platformą Cyfrową”.

Załączniki