Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert na wsparcie merytoryczne i konsultacyjne dla FPPP w zakresie przeprowadzenia postępowania na wytworzenie Platformy Cyfrowej