Przejdź do treści

Wydarzenia

Wspieranie kompetencji cyfrowych – nowe trendy, narzędzia i potrzeby
Warsaw Industry Week – Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych
VIII Kongres Klastrów Polskich
Cyberbezpieczeństwo w przemyśle
Inauguracja Lubelskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami w kontekście Przemysłu Przyszłości
Potrzeba postaw przedsiębiorczych młodzieży XXI wieku w perspektywie wyzwań rynku pracy
Konferencja „Przemysł przyszłości – możliwości rozwoju regionu”
Posiedzenie Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
Warsztaty dot. blockchain
Znaczenie infrastruktury teleinformatycznej jako podstawy rozwoju samorządów i biznesu.
Nowa Energia – Regionalne Forum Ekonomiczne w Kielcach
Efektywny rozwój firmy w internecie – 6 podstawowych zasad
Debata: Sztuczna inteligencja w polskich firmach przemysłowych
Warsztat dot. foresightu technologicznego
Inauguracja Pomorskiej Rady Przemysłu Przyszłości