Przejdź do treści

Wspieranie kompetencji cyfrowych – nowe trendy, narzędzia i potrzeby

Data: 3 listopada 2022 (zakończone)
Organizator: Związek Pracodawców Polska Miedź, FPPP, Łukasiewicz – PIAP, Human Partner

Gospodarka 4.0 będzie wymagać od jej uczestników (zarówno pracodawców, jak i pracowników) rozwoju nowych wiedzy i kompetencji związanych z wykorzystaniem technologii, do których należeć będą m.in.: systemy cyberfizyczne, zaawansowane systemy zarządzania produkcją, zaawansowana robotyzacja, złożone systemy analizy danych produkcyjnych czy sztuczna inteligencja.

Rozwój kompetencji cyfrowych oraz poprawa kultury organizacyjnej to jedno z wyzwań, przed którymi stoi gospodarka Polski. W warunkach transformacji w kierunku czwartej rewolucji technologicznej znaczącym zasobem staje się wiedza, a kluczową kompetencją ludzi i organizacji – sposób i szybkość jej pozyskiwania i wykorzystywania. Nie oznacza to jednak, że liczą się tylko twarde umiejętności cyfrowe i te związane z obsługą nowoczesnych technologii. Niezwykle ważne stają się umiejętności miękkie – takie, których nigdy nie zastąpi robot.

Każda firma produkcyjna i usługowa, organizacja biznesowa, jednostka samorządowa, bez względu na branże, stale monitoruje procesy biznesowe, udoskonala je, optymalizuje koszty. To nieodzowny element gry rynkowej, budowania przewagi konkurencyjnej.

Mały krok może uczynić kolosalną zmianę. Rewolucja technologiczna zmienia naszą rzeczywistość, pomaga w rozwoju, pozwala na zintegrowanie systemów produkcyjnych i metod świadczenia usług.

Główne tematy konferencji

  • Kompetencje przyszłości w dobie Przemysłu 4.0;
  • Budowanie kompetencji cyfrowych w praktyce – ekosystem wsparcia dla beneficjentów;
  • Rozwój kompetencji liderów transformacji cyfrowej;
  • Zarządzanie rozproszonymi zespołami;
  • Budowanie i rozwój kompetencji cyfrowych w przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach;
  • Gospodarka 4.0, przemysł przyszłości, innowacje: korzyści, potencjał i wyzwania;
  • Rozwój kompetencji, a popyt na rozwiązania Przemysłu 4.0;

Jakie kompetencje będą kluczowe w przyszłości? Jak w praktyce pozyskiwać wiedzę? Jak zarządzać rozproszonymi zespołami? Odpowiedzi na te i inne pytania podczas spotkania.

Więcej informacji