Przejdź do treści

Konferencja „Przemysł przyszłości – możliwości rozwoju regionu”

Data: 14 listopada 2022 (zakończone)
Organizator: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Wydarzenie będzie stanowić neutralne forum dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń nad stanem obecnym, jak i przyszłymi wyzwaniami w dobie przemysłu przyszłości, transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Zaprezentowane zostaną możliwości jakie daje otoczenie zewnętrzne jak i wewnętrzne w rozwoju podlaskich
firm w kontekście przemysłu 4.0.

Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o wysłanie zgłoszenia w terminie do 10 listopada 2022 r. na adres e-mail: biuro@iph.bialystok.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (+85) 652 56 45.

Plan wydarzenia

Rejestracja gości 13:30 - 14:00
Rozpoczęcie wydarzenia – wystąpienie organizatorów konferencji 14:00 - 14:15
Wystąpienie Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego 14:15 - 14:25
Wystąpienie Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego 14:25 - 14:35
Panel Inauguracyjny: Polityka rządu wspierająca rozwój regionu 14:35 - 15:45
 • Działania administracji rządowej w strategicznym programowaniu rozwoju innowacyjności i konkurencyjności podlaskiej gospodarki - Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Rola Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w budowaniu transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw - Robert Kłosowski, Prezes Zarządu Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Białostocki Park Naukowo-Technologiczny – możliwości współpracy z przedsiębiorcami - Anna Daszuta - Zalewska, Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego
Lunch 15:45 - 16:15
Panel 1: Rola przemysłu 4.0 w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw 16:15 - 17:00
 • Przemysł przeszłości jako wyznacznik przewagi konkurencyjnej - Robert Kroplewski, Dyrektor Działu Strategii i Rozwoju, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw Paweł Nowak, Dyrektor Działu Zarządzania wiedzą, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Transfer wiedzy, innowacji i technologii – programy wspierające gospodarkę regionu Wioletta Dąbrowska, Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Panel 2: Instrumenty finansowego wsparcia rozwiązań Przemysłu 4.0 17:00 - 18:15
 • Finansowanie inwestycji w zakresie innowacyjnych rozwiązań - Beata Olszewska, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Białymstoku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach - Joanna Chełchowska, Starszy specjalista, Departament Komunikacji i Marketingu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Możliwości finansowania innowacji i badań naukowych z programów krajowych - Kamil Grotnik, kierownik Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Programy BGK wspierające inwestycje Marcin Terebelski, Dyrektor ds. wsparcia analiz produktowo – finansowych, Bank Gospodarstwa Krajowego

Wystąpienie gościa specjalnego konferencji: Jacka Żalka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Przerwa kawowa 18:15 - 18:30
Panel Dyskusyjny - Rozwiązania przemysłu przyszłości a rozwój regionu podlaskiego 18:30 - 19:00
Uczestnicy
 • Sebastian Rynkiewicz - Prezes, Klaster Obróbki Metali
 • Tomasz Kozłowski - Prezes, Polski Klaster Budowlany
 • Paweł Tadejko - ekspert, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Marek Siergiej - Prezes, Promotech Sp. z o.o.
 • Mariusz Bednarko - Business Development Director, Infinity Group Sp. z o.o.