Konferencja

Rozwój przedsiębiorstw w gminach miejsko – wiejskich
II posiedzenie Dolnośląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
Podpisanie porozumienia o współpracy pod marką Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska
Automatyzacja i robotyzacja produkcji a wykorzystanie OZE
Kompetencje przyszłości oraz cyberbezpieczeństwo w praktyce
Otwarte posiedzenie Komisji ds. cyfryzacji i Przemysłu 4.0 AHK Polska
„Wałcz Międzyregionalnym Centrum Zielonych Technologii”
Konferencja „Kształcenie zawodowe przyszłości”
Współczesne wyzwania ekonomii teoria i praktyka