Konferencja

Debata: Sztuczna inteligencja w polskich firmach przemysłowych
Nowa Energia – Regionalne Forum Ekonomiczne w Kielcach
Posiedzenie Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
Konferencja „Przemysł przyszłości – możliwości rozwoju regionu”
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami w kontekście Przemysłu Przyszłości
Inauguracja Lubelskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości
VIII Kongres Klastrów Polskich
Transformacja a rozwój gospodarczy regionu
Inauguracja Warmińsko-Mazurskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości