Przejdź do treści

Warsztat dot. foresightu technologicznego

Data: 30 listopada 2022 (zakończone)
Organizator: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejne warsztaty dedykowane koordynatorom i przedsiębiorstwom klastrowym. Tym razem zajmiemy się przybliżeniem kwestii foresightu technologicznego i możliwością jego praktycznego wykorzystania do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i budowania odporności klastrowych łańcuchów wartości.

Foresight technologiczny to metoda przewidywania i kształtowania kierunków rozwijania technologii w długim horyzoncie czasowym, której wyniki mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji dot. rozwoju przedsiębiorstwa, projektowania nowych produktów/usług, zmian modeli biznesowych, czy budowaniu odporności organizacji na sytuacje kryzysowe.

Wydarzenie odbędzie się w Golden Floor EuroCentrum przy Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Prelegenci

Marzenna Anna Weresa
Marzenna Anna Weresa profesor nauk ekonomicznych, od 2005 dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka ponad 150 publikacji naukowych, kierownik kilkudziesięciu projektów Marzenna Anna Weresa profesor nauk ekonomicznych, od 2005 dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka ponad 150 publikacji naukowych, kierownik kilkudziesięciu projektów badawczych, w tym międzynarodowych. Kierowała panelem „Bezpieczeństwo” w ramach Narodowego Programu Foresight Polska 2020, ekspertka projektów „Foresight Mazovia” oraz „Foresight technologiczny FOREMAT”. Prowadzi badania naukowe dotyczące innowacyjności i konkurencyjności gospodarek i przedsiębiorstw, zagranicznych inwestycji bezpośrednich, handlu międzynarodowego, transferu technologii.
Małgorzata Stefania Lewandowska
Małgorzata Stefania Lewandowska profesor SGH, pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Posiada dyplom Master of Business Administration uzyskany na Universite du Małgorzata Stefania Lewandowska profesor SGH, pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Posiada dyplom Master of Business Administration uzyskany na Universite du Quebec a Montreal, Kanada (2002), jest doktorem nauk ekonomicznych (2006) i doktorem habilitowanym nauk o zarządzaniu i jakości (2018). Specjalizacja i zainteresowania badawcze to zarządzanie w biznesie międzynarodowym, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, otwarte innowacje, polityka innowacyjna.
Arkadiusz Michał Kowalski
Arkadiusz Michał Kowalski profesor SGH, kierownik Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej i zastępca dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej SGH. Zainteresowania badawcze obejmują obszary innowacji Arkadiusz Michał Kowalski profesor SGH, kierownik Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej i zastępca dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej SGH. Zainteresowania badawcze obejmują obszary innowacji, transferu technologii, klastrów, systemów innowacji oraz polityki innowacyjnej. Był także ekspertem w pracach na rzecz Komisji Europejskiej, administracji rządowej oraz przedsiębiorstw.

Plan wydarzenia

Rejestracja 10:30 - 11:00
Powitanie 11:00 - 11:10
Wykład – Foresight technologiczny – cel, zakres, możliwości wykorzystania 11:10 - 13:10
Przerwa obiadowa 13:10 - 14:00
Warsztat – realizacja zadań i praca w grupach 14:00 - 15:00
Przerwa kawowa 15:00 - 15:15
Warsztat – opracowanie autorskich pomysłów na wykorzystanie foresightu technologicznego 15:15 - 16:15