Warsztat dot. foresightu technologicznego

Data: 30 listopada 2022 (zakończone)
Organizator: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejne warsztaty dedykowane koordynatorom i przedsiębiorstwom klastrowym. Tym razem zajmiemy się przybliżeniem kwestii foresightu technologicznego i możliwością jego praktycznego wykorzystania do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i budowania odporności klastrowych łańcuchów wartości.

Foresight technologiczny to metoda przewidywania i kształtowania kierunków rozwijania technologii w długim horyzoncie czasowym, której wyniki mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji dot. rozwoju przedsiębiorstwa, projektowania nowych produktów/usług, zmian modeli biznesowych, czy budowaniu odporności organizacji na sytuacje kryzysowe.

Wydarzenie odbędzie się w Golden Floor EuroCentrum przy Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Prelegenci

Plan wydarzenia

Rejestracja 10:30 - 11:00
Powitanie 11:00 - 11:10
Wykład – Foresight technologiczny – cel, zakres, możliwości wykorzystania 11:10 - 13:10
Przerwa obiadowa 13:10 - 14:00
Warsztat – realizacja zadań i praca w grupach 14:00 - 15:00
Przerwa kawowa 15:00 - 15:15
Warsztat – opracowanie autorskich pomysłów na wykorzystanie foresightu technologicznego 15:15 - 16:15