Warsztat dot. foresightu technologicznego

Data: 30 listopada 2022 (zakończone)
Organizator: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejne warsztaty dedykowane koordynatorom i przedsiębiorstwom klastrowym. Tym razem zajmiemy się przybliżeniem kwestii foresightu technologicznego i możliwością jego praktycznego wykorzystania do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i budowania odporności klastrowych łańcuchów wartości.

Foresight technologiczny to metoda przewidywania i kształtowania kierunków rozwijania technologii w długim horyzoncie czasowym, której wyniki mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji dot. rozwoju przedsiębiorstwa, projektowania nowych produktów/usług, zmian modeli biznesowych, czy budowaniu odporności organizacji na sytuacje kryzysowe.

Wydarzenie odbędzie się w Golden Floor EuroCentrum przy Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Prelegenci

Marzenna Anna Weresa
Marzenna Anna Weresa – profesor nauk ekonomicznych, od 2005 dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka ponad 150 publikacji naukowych, kierownik kilkudziesięciu projektów badawczych, w Marzenna Anna Weresa – profesor nauk ekonomicznych, od 2005 dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka ponad 150 publikacji naukowych, kierownik kilkudziesięciu projektów badawczych, w tym międzynarodowych. Kierowała panelem „Bezpieczeństwo” w ramach Narodowego Programu Foresight Polska 2020, ekspertka projektów „Foresight Mazovia” oraz „Foresight technologiczny FOREMAT”. Prowadzi badania naukowe dotyczące innowacyjności i konkurencyjności gospodarek i przedsiębiorstw, zagranicznych inwestycji bezpośrednich, handlu międzynarodowego, transferu technologii.
Małgorzata Stefania Lewandowska
Małgorzata Stefania Lewandowska – profesor SGH, pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Posiada dyplom Master of Business Administration uzyskany na Universite du Quebec a Montreal, Małgorzata Stefania Lewandowska – profesor SGH, pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Posiada dyplom Master of Business Administration uzyskany na Universite du Quebec a Montreal, Kanada (2002), jest doktorem nauk ekonomicznych (2006) i doktorem habilitowanym nauk o zarządzaniu i jakości (2018). Specjalizacja i zainteresowania badawcze to zarządzanie w biznesie międzynarodowym, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, otwarte innowacje, polityka innowacyjna.
Arkadiusz Michał Kowalski
Arkadiusz Michał Kowalski – profesor SGH, kierownik Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej i zastępca dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej SGH. Zainteresowania badawcze obejmują obszary innowacji, transferu technologii, klastrów, systemów Arkadiusz Michał Kowalski – profesor SGH, kierownik Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej i zastępca dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej SGH. Zainteresowania badawcze obejmują obszary innowacji, transferu technologii, klastrów, systemów innowacji oraz polityki innowacyjnej. Był także ekspertem w pracach na rzecz Komisji Europejskiej, administracji rządowej oraz przedsiębiorstw.

Plan wydarzenia

Rejestracja 10:30 - 11:00
Powitanie 11:00 - 11:10
Wykład – Foresight technologiczny – cel, zakres, możliwości wykorzystania 11:10 - 13:10
Przerwa obiadowa 13:10 - 14:00
Warsztat – realizacja zadań i praca w grupach 14:00 - 15:00
Przerwa kawowa 15:00 - 15:15
Warsztat – opracowanie autorskich pomysłów na wykorzystanie foresightu technologicznego 15:15 - 16:15