Przejdź do treści

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami w kontekście Przemysłu Przyszłości

Data: 10 listopada 2022 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości, Małopolska Rada Przemysłu Przyszłości, Uniwersytet Ekonomiczny

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości wraz z Małopolską Radą Regionalną Przemysłu Przyszłości oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie zapraszają na konferencję „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami w kontekście Przemysłu Przyszłości – szanse i zagrożenia”, która odbędzie 10 listopada o godzinie 10.00 się w budynku KSB Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27.

Plan wydarzenia

Otwarcie wydarzenia 10:00 - 10:10
Przemysł 4.0 a osoby z niepełnosprawnościami. Rozważania w świetle koncepcji CSR 10:10 - 10:30
Debata ekspercka 10:30 - 11:15
Temat debaty: "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami – obecne rozwiązania systemowe oraz perspektywa przyszłości." Moderator: Dariusz Niemiec
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Marta Mordarska – dyrektor oddziału PFRON w Krakowie
 • dr Katarzyna Sanak-Kosmowska, Koordynatorka Programu "UEK Pomaga" w ramach projektu „UEK Odpowiedzialny”
Case study: Eurokreator 11:15 - 11:35
Debata ekspercka 11:35 - 12:00
Temat debaty: Osoby z niepełnosprawnościami a rynek pracy przyszłości – perspektywa praktyczno-akademicka. Moderator: Seweryn Partyński
 • dr Ryszard Nejman – dyrektor Izby Przemysłowo Handlowej w Tarnowie
 • dr Marta Ulbrych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Emilia Latała-Cudecka – Biuro Karier UJ
 • dr inż. Mateusza Macałkę, Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UEK
 • Natalia Tokarczuk – Koło Wyzwań Zielonego Ładu
  Sesja Q&A 12:20 - 12:30
  Zakończenie wydarzenia 12:30