Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny CRM

W związku z zamiarem kontynuacji użytkowania oprogramowania MS Dynamics CRM 365 na potrzeby własne, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Tarnobrzeska 9, zwraca się̨ z prośbą̨ o wstępną wycenę̨ usługi. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 08.02.2022 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule email należy umieścić „Odpowiedź na szacowanie – CRM”

Uwaga: zmienione zostały wymagania dotyczące czasów reakcji. Zmiany są wyróżnione kolorem czerwonym w załączonym poniżej zaproszeniu do szacowania.