Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny na opracowanie podręcznika taksonomii Unii Europejskiej w zakresie tematyki Zielonego Ładu

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na opracowaniu podręcznika taksonomii Unii Europejskiej w zakresie tematyki Zielonego Ładu oraz przygotowaniu i organizacji wydarzeń promujących tematykę Zielonego Ładu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Tarnobrzeskiej 9, zwraca się̨ z prośbą̨ o wstępną wycenę̨ dostawy. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać e-mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl do dnia: 24/05/2021 r. do godz. 16:00.