Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do szacowania ceny na opracowanie podręcznika taksonomii Unii Europejskiej w zakresie tematyki Zielonego Ładu