Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny na gadżety

W związku z zamiarem zlecenia dostawy polegającej na dostarczeniu gadżetów reklamowych ze znakowaniem, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Tarnobrzeskiej 9, zwraca się̨ z prośbą̨ o wstępną wycenę̨ dostawy. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać e-mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl  do dnia: 30/04/2021 r. do godz. 9:00.