Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny na dostęp do bazy danych

Celem zapytania jest rozpoznanie cen dostępu do bazy danych w zakresie szczegółowo określonym w załączniku „Zaproszenie do szacowania ceny”.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 11.08.2021 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule email należy umieścić „Odpowiedź na zapytanie – baza danych”.