Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania cen sprzętu komputerowego

Celem zapytania jest rozpoznanie cen dostępnego na rynku sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/kopiarka/skaner) oraz urządzeń do budowy sieci LAN i WAN. Fundacja dopuszcza złożenie odpowiedzi na szacowanie na używany sprzęt, jednakże jego data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1.10.2019.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 6.08.2021 r. do godz. 18:00 w formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule email należy umieścić „Odpowiedź na zapytanie – sprzęt komputerowy”.