Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na obsługę transmisji z wydarzeń online

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na obsłudze transmisji z wydarzeń online zaplanowanych na 2021 rok, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 24, (dalej „Zleceniodawca”) zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługę.

Z uwagi na potrzebę pilnego rozpoczęcia realizacji usługi oferty należy składać w terminie do 26 marca 2021 r. do godz. 16:00 na adres e-mail: zamowienia@fppp.gov.pl