Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert: webowa aplikacja do generowania map transformacji (roadmap) przedsiębiorstw

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, zwraca się̨ z prośbą̨ o złożenie ofert.

Termin na składanie ofert: do dnia 14 listopada 2023 r., do godz. 16:00 przesyłając wypełniony Formularz Oferty na adres: zamowienia@fppp.gov.pl oraz pawel.nowak@fppp.gov.pl