Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na materiały reklamowe

W związku z zamiarem zlecenia dostawy materiałów reklamowych ze znakowaniem, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tarnobrzeskiej 9, (dalej „Zamawiający”), zwraca się̨ z prośbą̨ o złożenie oferty.

Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną, Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2) oraz Wykaz zrealizowanych dostaw (Załącznik nr 3) oraz wskazane próbki należy złożyć na adres: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości; ul. Chmielna 73; 00-801 Warszawa; w terminie do dnia 4 czerwca 2021 do godz. 16:00. Z dopiskiem – DZIAŁ ZAMÓWIEŃ – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Uwaga:
Zmieniony został Formularz Ofertowy.

W pozycji 4 PRZEJŚCIÓWKA WIELOFUNKCYJNA – HUB ADAPTER usunięto „Wbudowana dioda LED sygnalizująca działanie”.

W pozycji 8 KOMIN Z NADRUKIEM podano prawidłową ilość 100 szt. zamiast 50 szt. oraz wskazano prawidłowy wymiar: 22,7 x 53 cm zamiast 24,5 x 77 cm.

W pozycji 13 EKOTORBY duże podano prawidłowe wymiary uchwytów 2×70 cm zamiast 2×50 cm oraz materiał drelich 220-240 g/m2 zamiast 240g/m2