Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę opracowania, nagrania oraz montażu krótkich materiałów video z lektorem na potrzeby gali konkursu „Fabryka Przyszłości”
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów marketingowych
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modyfikacji technicznej oraz uruchomienie i udostępnienie publiczne Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie webowej aplikacji do generowania map transformacji (roadmap)
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modyfikacji technicznej Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie składu i oprawy graficznej pięciu raportów
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego
Zaproszenie do składania ofert na dostawę gadżetów
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego