Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na dostawę gadżetów

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie ofert w terminie do 7 listopada 2022 r. do godz. 12:00 w formie zeskanowanego, podpisanego formularza oferty na adres e-mail: jaroslaw.kalski@fppp.gov.pl. Szczegółowe informacje zawarte są w zaproszeniu do składania ofert zamieszczonym w pliku poniżej.

Zamawiający informuje, że w dniu 16.11.2022 r. postępowanie na dostawę gadżetów zostało unieważnione.