Przejdź do treści

Dostawa artykułów promocyjnych z logo Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP)

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie artykułów promocyjnych z logo Fundacji. 

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 30.11.2023 r. do godz. 12:00 w formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule email należy umieścić „Formularz ofertowy – Dostawa artykułów promocyjnych z logo FPPP”.