Przejdź do treści

Technologie cyfrowe dla transformacji przemysłu w PR Horyzont Europa

Data: 26 maja 2021 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Webinar odbywa się w ramach cyklu „Horyzont Europa dla Zielonej i Cyfrowej Transformacji Przemysłu Europejskiego”

Program Ramowy Horyzont Europa jest największym w historii europejskim programem na rzecz badań i innowacji z budżetem przekraczającym 95mld EURO. Jednym z jego podstawowych celów jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przemysłu europejskiego. Dzięki temu Europa może utrzymać światowe przewodnictwo, przy równoczesnym dążeniu do neutralności klimatycznej produkcji oraz zachowaniu priorytetu dla skoncentrowanym na człowieku, etycznym rozwoju technologii.

Cykl Horyzont Europa dla Zielonej i Cyfrowej Transformacji Przemysłu Europejskiego obejmie trzy webinaria:

Na każde wydarzenie obowiązuje oddzielna rejestracja.

Tematem drugiego spotkania będą „Technologie cyfrowe dla transformacji przemysłu w PR Horyzont Europa”, podczas którego zostaną wskazane tematy przyszłych konkursów związanych z rozwojem i wykorzystaniem technologii cyfrowych w zastosowaniach przemysłowych: sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy, fotoniki, elektroniki, robotów przyszłości, nowych technologii wspomagających oraz sieci 5G/6G.
Eksperci
z Krajowego Punktu Kontaktowego działającego w ramach NCBR zwrócą szczególną uwagę na działania na rzecz rozwoju i wzrostu kompetencji (cyfrowych) społeczeństwa w kontekście wykorzystania technologii cyfrowych w zastosowaniach przemysłowych, jak również rolę europejskich partnerstw technologicznych w opracowaniu rozwiązań na rzecz cyfryzacji przemysłu.

Wydarzenie odbędzie się w formule on-line na platformie MS Teams.

Rejestracja zakończy się 26 maja o godz. 11:30.

Prelegenci

Jarosław Piekarski
Jarosław Piekarski Doktor nauk technicznych specjalizujący się w mechanice układów i konstrukcji. Od 2007 odpowiada za obszar Technologii Przemysłowych w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE Jarosław Piekarski Doktor nauk technicznych specjalizujący się w mechanice układów i konstrukcji. Od 2007 odpowiada za obszar Technologii Przemysłowych w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (obecnie w strukturach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), doradzając przy aplikowaniu do programów ramowych badań i innowacji UE. Reprezentował Polskę w Komitetach Programowych obszarów NMP (7PR) i NMBP (H2020), pracując przy tworzeniu Programów Pracy oraz monitorowaniu implementacji programów. Członek grupy roboczej dla Krajowej Inteligentnej Specjalizacji nr 8. Realizator grantów badawczych i wspomagających badania naukowe.
Małgorzata Kapica
Małgorzata Kapica absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalista przygotowywania i realizacji inwestycji, inżynier budowy, projektant. Małgorzata Kapica absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalista przygotowywania i realizacji inwestycji, inżynier budowy, projektant. Od 2004 roku Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, obecnie w strukturze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Delegat do Komitetów Programowych. Odpowiedzialna za obszar Technologii Przemysłowych w Horyzoncie Europa oraz wsparcie w obszarze Kultury, Kreatywności i Społeczeństwa Integracyjnego. Współuczestniczy w procesie podnoszenia świadomości klientów i beneficjentów w zakresie możliwości finansowania innowacyjnych pomysłów w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa.
Aleksandra Ihnatowicz
Aleksandra Ihnatowicz Ekspert obszaru EIC (European Innovation Council) w programie Horyzont Europa, wcześniej koordynator obszaru Future Emerging Technologies (FET) w programie Horyzont 2020, ekspert ICT (Technologie Aleksandra Ihnatowicz Ekspert obszaru EIC (European Innovation Council) w programie Horyzont Europa, wcześniej koordynator obszaru Future Emerging Technologies (FET) w programie Horyzont 2020, ekspert ICT (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) i Space (Przestrzeń Kosmiczna). Specjalista ICT z ponad 14 letnim doświadczeniem w Europejskich Programach Badawczych (w tym praktyczne doświadczenia w realizacji i zarządzaniu projektami). Zdobyła wykształcenie wyższe na wydziale Informatyki (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych), kontynuowała studia i pracę badawczą w Kanadzie i Anglii. Od początku 2010 roku jest ekspertem ICT Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce, na początku w Siódmym Programie Ramowych (FP7) i Program Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP-ICT PSP), obecnie w Horyzoncie.
Małgorzata Szołucha
Małgorzata Szołucha od 2002 r. pracuje w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE, w zespole technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Specjalizuje się w doradztwie w zakresie pozyskiwania Małgorzata Szołucha od 2002 r. pracuje w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE, w zespole technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Specjalizuje się w doradztwie w zakresie pozyskiwania europejskich funduszy na międzynarodowe projekty badawcze z obszaru ICT finansowane z Programów Ramowych UE (obecnie Programu Horyzont Europa, a wcześniej z Programu Horyzont 2020, 7PR, 6PR, a także z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji -CIP-ICT PSP). W Programie Horyzont 2020 była delegatem do Komitetu Programowego ICT, a obecnie jest ekspertem do Komitetu Shadow dla Klastra Digital, Industry and Space. W codziennej pracy aktywnie wspiera polskich beneficjentów współpracując zarówno z przedstawicielami nauki, biznesu, administracji publicznej, jak i instytucjami mającymi wpływ na współpracę B+R+I.
Zarejestruj się
This form is not available.