Horyzont Europa – cele, struktura, zasady uczestnictwa

Data: 19 maja 2021 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Webinar odbywa się w ramach cyklu „Horyzont Europa dla Zielonej i Cyfrowej Transformacji Przemysłu Europejskiego”

Program Ramowy Horyzont Europa jest największym w historii europejskim programem na rzecz badań i innowacji z budżetem przekraczającym 95mld EURO. Jednym z jego podstawowych celów jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przemysłu europejskiego. Dzięki temu Europa może utrzymać światowe przewodnictwo, przy równoczesnym dążeniu do neutralności klimatycznej produkcji oraz zachowaniu priorytetu dla skoncentrowanym na człowieku, etycznym rozwoju technologii.

Cykl Horyzont Europa dla Zielonej i Cyfrowej Transformacji Przemysłu Europejskiego obejmie trzy webinaria:

Na każde wydarzenie obowiązuje oddzielna rejestracja.

Podczas pierwszego spotkania eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego działającego w ramach NCBR przedstawią informacje dotyczące założeń programu, jego struktury umożliwiającej osiąganie postawionych celów, jak również sposobu aplikacji do programu. Omówią również nowe elementy programu
– Europejskie Partnerstwa Technologiczne oraz Misje. Uczestnicy poznają potencjalne korzyści z uczestnictwa w działaniach HE, oraz oczekiwania w stosunku do beneficjentów.

Wydarzenie odbędzie się w formule on-line na platformie MS Teams.

Rejestracja zakończy się 19 maja o godz. 11:30.

Prelegenci