Przejdź do treści

Śląskie dni lotnictwa i dronów

Data: 26 listopada 2020 (zakończone)
Organizator: Śląski Klaster Lotniczy

Według prognozy Polskiego Instytutu Ekonomicznego skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wartości rynku do 2026 roku w Polsce utrzyma się na poziomie 47 proc. Możliwościom rozwoju województwa śląskiego i całego kraju dzięki bezzałogowym statkom powietrznym będzie poświęcona konferencja przygotowana przez Śląski Klaster Lotniczy. Podczas wydarzenia eksperci omówią m.in. szanse i wyzwania rynku lotniczego w najbliższych latach.

Organizatorzy wydarzenia zaplanowali 3 panele dyskusyjne:

  • Uczestnictwo firm lotniczych z Polski, w tym Śląska, w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence. Odbudowa lotnictwa europejskiego po kryzysie COVID19.
  • Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Rozwój sektora na poziomie regionalnym, krajowym i UE.
  • Współpraca międzysektorowa przemysłu lotniczego – wspólne rozwiązania przemysłowe, technologiczne i badawcze. Wyzwania digitalizacji i zielonej gospodarki jako główne priorytety UE na lata 2021-2027.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, wydarzenie będzie prowadzone w formule online.

Konferencja dofinansowane jest przez samorząd
województwa śląskiego.
Platforma Przemysłu Przyszłości jest partnerem wydarzenia.

Więcej informacji