Przejdź do treści

Śląski Okrągły Stół Przemysłu 4.0

Data: 15 grudnia 2021 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach zapraszamy na „Śląski Okrągły Stół Przemysłu 4.0”, który poświęcony będzie określeniu potrzeb regionu w obszarze wsparcia dla transformacji cyfrowej sektora przemysłowego i jego otoczenia.
Podczas konferencji zostaną przedstawione rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0 realizowane przez śląskie przedsiębiorstwa.

Wśród zaproszonych ekspertów znajdują się:

  • Jan Bondaruk, zastępca dyrektora ds. inżynierii środowiska, Główny Instytut Górnictwa,
  • Konrad Chebda, dyrektor operacyjno-technologiczny Sky Vision,
  • dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. Politechniki Śląskiej, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej,
  • dr Karol Jędrasiak, zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB,
  • Grzegorz Kulawik, prezes zarządu EL-LOGIC Sp. z o.o.,
  • Grzegorz Krupa, CEO Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o.,
  • Agnieszka Nowak-Motyka, Project Manager Kotrak S.A.
  • Aleksandra Zajusz-Wayda, zastępca dyrektora ds. Huba Innowacji Cyfrowej Silesia Smart System.
Więcej informacji