Przejdź do treści

Posiedzenie Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Data: 14 - 15 listopada 2022 (zakończone)
Organizator: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

W dniach 14-15 listopada 2022r. odbędzie się 6. Posiedzenie Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. W jego ramach odbędą się warsztaty „Transformacja cyfrowa a Przemysł Przyszłości” oraz „Proces transformacji, a budowanie konkurencyjności”

Wydarzenie stanowi neutralne forum dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń nad stanem obecnym, jak i przyszłymi wyzwaniami w dobie przemysłu przyszłości oraz transformacji
cyfrowej przedsiębiorstw.

Plan wydarzenia

14 listopada

Kolacja otwierająca posiedzenie Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości 18:00 - 21:00

15 listopada

Spotkanie z rektorem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 10:00 - 10:30
Otwarcie posiedzenia Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości 10:30 - 12:00
Warsztaty dla członków MRRPP: „Transformacja cyfrowa, a Przemysł Przyszłości” 12:00 - 12:45
Warsztaty dla członków MRRPP: „Proces transformacji, a budowanie konkurencyjności” 12:45 - 13:30