Przejdź do treści

Posiedzenie Dolnośląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Data: 27 marca 2023 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

27 marca 2023 r. odbędzie się posiedzenie Dolnośląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, w ramach którego członkowie Rady zostaną przeszkoleni z zakresu działania Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie w godzinach 09:00-12:30 w Uniwersyteckim Inkubatorze Przedsiębiorczości UE we Wrocławiu.
Dolnośląska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości to stała inicjatywa Platformy Przemysłu Przyszłości – fundacji Skarbu Państwa wykonującej, jako agenda rządowa, zadania Rządu RP w zakresie szeroko pojętego wsparcia dla przedsiębiorców w procesie transformacji cyfrowej w kierunku „Przemysłu 4.0”. Wsparcie to polega między innymi na organizacji szkoleń, konferencji, świadczeniu usług eksperckich oraz działaniach integrujących środowiska odpowiedzialne za rozwój gospodarki. Idea funkcjonowania regionalnych rad przemysłu przyszłości realizowana jest we wszystkich województwach. Podobnie jak w innych regionach, Dolnośląska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości jest forum zrzeszającym ekspertów, przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli samorządów i NGO, pełniącym ważną rolę integrującą ekosystem „Przemysłu 4.0” na Dolnym Śląsku. Rada jest ponadto ciałem opiniodawczym w stosunku do innych instytucji państwowych w zakresie działań i regulacji dotyczących gospodarki, cyfryzacji i modernizacji przemysłu.