Przejdź do treści

Podpisanie porozumienia o współpracy pod marką Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska

Data: 9 stycznia 2023 (zakończone)
Organizator: Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca z uczelniami wyższymi to ważny aspekt działania Polskiej Strefy Inwestycji. Ponad 90% firm strefowych z terenu Wielkopolski wdraża innowacje i rozwija technologie, wspierając tym samym powstawanie zawodów i kompetencji przyszłości. Jak ważna jest współpraca w tym zakresie potwierdza porozumienie o współpracy pomiędzy Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, VI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach oraz jednym z największych inwestorów strefowych w Wielkopolsce – firmą Beyond.pl. Jednym z pierwszych projektów będzie kooperacja przy nowopowstającym kierunku Informatyki Kwantowej na UAM.
Zapisy porozumienia koncentrują się na wspieraniu procesów edukacyjnych i badawczo – rozwojowych, które będą tworzyć kompetencje w obszarze innowacyjności i kadr przyszłości. Otwierają też szeroką współpracę w zakresie tworzenia innowacyjnych studiów dualnych i kierunków pod patronatem inwestorów strefowych. Uczniowie szkół średnich oraz studenci wybranych kierunków będą mogli odbywać szereg praktyk, staży czy warsztatów zawodoznawczych, których efektem będzie tworzenie nowych, wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy. Porozumienie zakłada też organizację wspólnych konferencji, webinariów, grup roboczych i spotkań networkingowych w ramach promocji kierunków studiów oraz wdrażanych zaawansowanych technologicznie inwestycji strefowych.
Patronat honorowy nad podpisaniem porozumienia objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.