Przejdź do treści

Kompetencje jutra. Lublin inspiruje przyszłość

Data: 26 października 2021 (zakończone)
Organizator: Urząd Miasta Lublin, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych

Czwarta rewolucja technologiczna – następująca po rewolucji pary, elektryczności i komputeryzacji – oparta o sztuczną inteligencję, automatyzację i robotyzację, internet rzeczy, czy ekonomię współdzielenia, przekształca rynek pracy i społeczeństwo. Nowe technologie przenikają życie prywatne oraz sposób funkcjonowania firm i instytucji publicznych. Otoczenie gospodarcze wymusza na pracownikach, pracodawcach i uczniach posiadanie zestawu nowych kompetencji. Aby sprostać temu wyzwaniu, należy wprowadzić odpowiednie zmiany w rozwoju i edukacji.

Urząd Miasta Lublin wraz z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych organizuje dyskusję przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w badanie, opracowanie i rozwój umiejętności jutra. Konferencja „Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość” jest skierowana do grona przedstawicieli oświaty, w tym organów prowadzących szkoły zawodowe, szkoły średnie, uczelnie wyższe oraz jednostek wspierających rozwój edukacji, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli przemysłu, a także pracowników poszukujących nowych kompetencji i ścieżek rozwoju zawodowego.

Uczestnicy będą przysłuchiwać się ekspertom w panelach dyskusyjnych:

  • Kompetencje horyzontalne w Gospodarce 4.0
  • Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i wyzwania
  • Trendy kompetencyjne w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu

Obecność potwierdzili m.in.: Olga Semeniuk, wiceminister, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, Paweł Nowak – dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą w Platformie Przemysłu Przyszłości, Kamila Kucharczyk-Biernacka – dyrektor operacyjna Phlexglobal, Michał Wierzbowski – dyrektor Centrum Operacji Księgowych, członek Zarządu ds. Finansów Orange Polska, dr hab. Mariusz Kicia – Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników również dodatkowe warsztaty:

  • Warsztaty dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu – prezentacja wsparcia dla firm w ramach programu POWER 2.21 „Kompetencje dla sektorów”
  • Warsztaty dla przedstawicieli oświaty – Wykorzystanie kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK w edukacji
  • Warsztaty dla studentów – Prezentacje firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu
Więcej informacji