Inauguracja Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości oraz szkolenie NCBR

Data: 14 października 2020 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Zapraszamy 14 października 2020 r. na inaugurację Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości oraz szkolenie NCBR – „Szybka ścieżka – Agrotech”.

Powołanie Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości ma na celu tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. W skład podlaskiego zespołu wejdą przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy. W wydarzeniu udział wezmą m.in. przedstawiciel Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Artur Kosicki – marszałek województwa podlaskiego, Andrzej Soldaty – prezes Platformy Przemysłu Przyszłości.

Inaugurację poprzedzi szkolenie z „Szybkiej ścieżki – Agrotechu”. To konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego budżet wynosi 100 milionów złotych. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na projekty B+R z zakresu m.in.: robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji oraz produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Szczegóły dokumentacji konkursowej.

Uczestnicy wydarzenia wysłuchają także trzech prelekcji dotyczących wdrażania technologii przemysłu 4.0 przez podlaskie przedsiębiorstwa.

Organizacja wydarzeń uwzględnia aktualne wymogi bezpieczeństwa sanitarnego związanego z pandemią COVID-19.

Obecnie prowadzimy rejestrację na szkolenie Agrotech – Szybka ścieżka, które odbędzie się w formie on-line.

Prelegenci

Plan wydarzenia

Szkolenie "Szybka ścieżka - Agrotech" 11:00 - 13:00

Ekspert NCBR omówi następujące zagadnienia:

 1. Każdy robi B+R, czyli co to jest projekt badawczo – rozwojowy?
 2. Co można sfinansować z dotacji?
 3. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach i jak ich uniknąć?
 4. Jak wygląda ocena i kiedy otrzymam pieniądze?

Przerwa 13:00 - 13:15
Inauguracja Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości 13:15 - 14:15
 1. Przywitanie uczestników i prelekcja - Andrzej Soldaty, prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości;
 2. Wręczenie Aktów Powołania dla Członków Rady
  Wystąpienia: przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Artur Kosicki - marszałek województwa podlaskiego.
Podlaski przemysł 4.0 14:15 - 15:15
 1. Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie w Uniwersytecie Medycznym (C-SIM) w Białymstoku, – prof. Marcin Moniuszko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. Projekt Dolina Rolnicza 4.0 - Rafał Mejsak, Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji
 3. Malow 4.0 – Henryk Owsiejew, Malow Sp. z. o.o.