Przejdź do treści

Inauguracja Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości oraz szkolenie NCBR

Data: 14 października 2020 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości
Wolne miejsca: 20

Zapraszamy 14 października 2020 r. na inaugurację Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości oraz szkolenie NCBR – „Szybka ścieżka – Agrotech”.

Powołanie Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości ma na celu tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. W skład podlaskiego zespołu wejdą przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy. W wydarzeniu udział wezmą m.in. przedstawiciel Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Artur Kosicki – marszałek województwa podlaskiego, Andrzej Soldaty – prezes Platformy Przemysłu Przyszłości.

Inaugurację poprzedzi szkolenie z „Szybkiej ścieżki – Agrotechu”. To konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego budżet wynosi 100 milionów złotych. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na projekty B+R z zakresu m.in.: robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji oraz produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Szczegóły dokumentacji konkursowej.

Uczestnicy wydarzenia wysłuchają także trzech prelekcji dotyczących wdrażania technologii przemysłu 4.0 przez podlaskie przedsiębiorstwa.

Organizacja wydarzeń uwzględnia aktualne wymogi bezpieczeństwa sanitarnego związanego z pandemią COVID-19.

Obecnie prowadzimy rejestrację na szkolenie Agrotech – Szybka ścieżka, które odbędzie się w formie on-line.

Prelegenci

Dorota Toczyska
Dorota Toczyska Ekspert wsparcia w Dziale Komunikacji i Promocji NCBR. Z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju związana od 2015 roku, w charakterze osoby odpowiedzialnej za proces oceny wniosków o dofinansowanie Dorota Toczyska Ekspert wsparcia w Dziale Komunikacji i Promocji NCBR. Z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju związana od 2015 roku, w charakterze osoby odpowiedzialnej za proces oceny wniosków o dofinansowanie, przygotowanie dokumentacji konkursowych, szkoleń dla ekspertów i interesariuszy. Aktualnie jako ambasador NCBR prowadzi cykl szkoleń zarówno na kanale YouTube NCBR news jak i wszelkich przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do przyszłych Beneficjentów konkursów NCBR.
Andrzej Soldaty
Andrzej Soldaty Ekspert automatyzacji przemysłu, prezes Platformy Przemysłu Przyszłości, twórca ruchu społecznego „Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”, który działa na rzecz transformacji krajowego Andrzej Soldaty Ekspert automatyzacji przemysłu, prezes Platformy Przemysłu Przyszłości, twórca ruchu społecznego „Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”, który działa na rzecz transformacji krajowego sektora przemysłowego. Od 2017 roku lider projektu dotyczącego przemysłu przyszłości w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (d. Ministerstwo Rozwoju).
W latach 1990-2015 Andrzej Soldaty był związany z międzynarodowym koncernem Festo sp. z o.o., dostawcą rozwiązań i komponentów automatyki przemysłowej, gdzie uczestniczył
w opracowaniu i wdrożeniu szeregu projektów automatyzacji w różnych sektorach przemysłu. W latach 2010-2015 prezes Festo. Przez 25 lat współuczestniczył w budowaniu
i rozwijaniu koncernu w Polsce, prowadził również projekty międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej.
Wcześniej, w latach 1986 – 1990, Andrzej Soldaty pracował w Dziale Robotyzacji w ROBRA „Chemoautomatyka”, rządowym ośrodku badawczo-rozwojowym, gdzie na stanowisku kierownika uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu aplikacji robotów przemysłowych w przemyśle chemicznym, a także współtworzył specjalizowany manipulator dla przemysłu tworzyw sztucznych.
Andrzej Soldaty posiada wykształcenie techniczne w zakresie mechaniki i automatyki, ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.
Rafał Mejsak
Rafał Mejsak Prezes Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji, pełnomocnik rektora ds. rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Rafał Mejsak Prezes Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji, pełnomocnik rektora ds. rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białystok, ekspert inicjatyw Kluczowych Klastrów Krajowych, wykładowca akademicki i studiów MBA, założyciel Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości Region Północno-Wschodni.
Henryk Owsiejew
Henryk Owsiejew przewodniczący rady nadzorczej Malow Sp. z o.o., członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk, członek Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego Henryk Owsiejew przewodniczący rady nadzorczej Malow Sp. z o.o., członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk, członek Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego, przewodniczący Rady Programowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach, członek Kolegium Elektorów Wschodniego Sądu Arbitrażowego, członek Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członek Konwentu Business Centre Club.
Marcin Moniuszko
prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko Prorektor do spraw nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodniczący Rady Agencji Badań Medycznych, członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko Prorektor do spraw nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodniczący Rady Agencji Badań Medycznych, członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes spółki LOMiRT.

Plan wydarzenia

Szkolenie "Szybka ścieżka - Agrotech" 11:00 - 13:00

Ekspert NCBR omówi następujące zagadnienia:

 1. Każdy robi B+R, czyli co to jest projekt badawczo – rozwojowy?
 2. Co można sfinansować z dotacji?
 3. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach i jak ich uniknąć?
 4. Jak wygląda ocena i kiedy otrzymam pieniądze?

Przerwa 13:00 - 13:15
Inauguracja Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości 13:15 - 14:15
 1. Przywitanie uczestników i prelekcja - Andrzej Soldaty, prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości;
 2. Wręczenie Aktów Powołania dla Członków Rady
  Wystąpienia: przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Artur Kosicki - marszałek województwa podlaskiego.
Podlaski przemysł 4.0 14:15 - 15:15
 1. Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie w Uniwersytecie Medycznym (C-SIM) w Białymstoku, – prof. Marcin Moniuszko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. Projekt Dolina Rolnicza 4.0 - Rafał Mejsak, Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji
 3. Malow 4.0 – Henryk Owsiejew, Malow Sp. z. o.o.
Zarejestruj się
This form is not available.