Przejdź do treści

Przewodnik 4.0 – jak kształcić kompetencje przyszłości

Program Edukacja

O projekcie

Projekt polega na stworzeniu internetowego kursu podnoszącego kwalifikacje nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zakresie kształcenia kompetencji przyszłości.

Przewodnik 4.0 – Przewodnik Kompetencji Przyszłości zmapuje kompetencje uczniów za pomocą zdigitalizowanej mapy kompetencji przyszłości niezbędne w gospodarce 4.0. Mapowanie kompetencji uczniów pozwoli nauczycielom opracować indywidualny (lub grupowy) proces rozwoju. Przewodnik 4.0 będzie rozwijany razem z Podręcznikiem (tradycyjny i multimedialny: tutorial ze szkoleniami e-learningowym).

Przewodnik 4.0 – jak kształcić kompetencje przyszłości – korzysta z dofinansowania o wartości 211252,50 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Głównym celem projektu jest poprawa jakości procesów kształcenia kapitału ludzkiego w Polsce, w sposób pozwalający na dostosowanie edukacji do potrzeb rozwijającego się rynku pracy w kierunku przemysłu 4.0

Partner finansowy

FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Partner projektu

logo IDN

Aktualności