Skip to content

Podnieś poziom cyfryzacji swojej firmy!
Wszystkie narzędzia w jednym miejscu!

Czym są nasze narzędzia?

To kompleksowy zbiór różnego typu ankiet diagnostycznych, wyselekcjonowanych informacji i danych, które mają na celu wsparcie przedsiębiorstw w podnoszeniu poziomu ich cyfryzacji. Dla ułatwienia pracy z narzędziami każde z nich zostało przypisane do odrębnego etapu procesu transformacji cyfrowej według jego zastosowania – diagnoza, pomysły, kompetencje oraz finansowanie. Narzędzia mogą być wykorzystywane do samodoskonalenia rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o najlepsze praktyki pochodzące z najbardziej rozwiniętych systemów wsparcia i organizacji działających na świecie takich jak: Massachusetts Institute of Technology w USA, Fraunhofer Institute w Niemczech, University of Tokio w Japonii, czy Nanyang Technological University w Singapurze.

Zachęcamy do zapoznania się z narzędziami i korzystania z nich w codziennej pracy nad rozwojem przedsiębiorstwa!

Prowadzę diagnozę

Wskazanie właściwego aktualnego obrazu stanu przedsiębiorstwa jest kluczowe dla projektowania kolejnych działań w celu jego rozwoju. Taki obraz możemy uzyskać korzystając z narzędzi dla przedsiębiorstw działających samodzielnie na rynku albo przedsiębiorstw działających w ramach zorganizowanych grup i łańcuchów wartości współdziałających w ramach np. klastrów.

Postaw właściwą diagnozę i rozpocznij proces transformacji cyfrowej!

Indywidualna – działam samodzielnie na rynku

Samoocena

Samoocena jest badaniem mającym na celu określenie aktualnego stanu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, pokazanie wyzwań i zakresu potrzebnych zmian, których przeprowadzenie pozwoli firmie stać się organizacją zgodną ze standardami przemysłu 4.0.

Skaner ADMA

Skaner ADMA to narzędzie do pogłębionej analizy poziomu zaawansowania przedsiębiorstwa produkcyjnego (głównie z sektora MŚP), tworzenia efektywnych planów jego transformacji oraz motywowania do ciągłego doskonalenia w kierunku Fabryk Przyszłości zgodnie z metodologią ADMA (ang. ADvanced MAnufacturing).

Zbiorowa – działam w ramach klastra

Benchmarking cyfrowy

Benchmarking cyfrowy to narzędzie do porównywania poziomu rozwoju przedsiębiorstw działających w klastrach na tle konkurencji w zakresie digitalizacji procesów biznesowych.

Benchmarking zielony

Benchmarking zielony to narzędzie do porównywania poziomu rozwoju przedsiębiorstw działających w klastrach na tle konkurencji w zakresie wykorzystania zielonych rozwiązań zgodnie z koncepcją Europejskiego Zielonego Ładu.

Poszukuję pomysłów

Właściwa diagnoza połączona z dobrym pomysłem może być kluczem do sukcesu Twojej firmy. Poszukaj inspiracji w Nawigatorze Technologicznym, zapoznaj się z przeglądem najnowszych wiadomości w zakresie ich rozwoju, dowiedz się kto i w jaki sposób już je zastosował.

Sprawdź sam, czy ich zastosowanie pasuje do Twojej firmy! A na koniec zdefiniuj swój pomysł w Generatorze Strategii Cyfrowej!

Nawigator Technologiczny

Jest to platforma dzielenia się wiedzą, stworzona z myślą o przedsiębiorcach, którzy potrzebują inspiracji do rozwoju swojej firmy dzięki wykorzystaniu potencjału nowych technologii. Jest to miejsce wymiany doświadczeń przedsiębiorców w zakresie przeprowadzonych pomyślnych wdrożeń.

Generator map transformacji

Generator map transformacji to narzędzie, które porządkuje wizję przedsiębiorstwa oraz jego rozwoju od poziomu biznesowego do poziomu wdrożeniowego. Jest to formularz do samodzielnego wypełnienia, który – dzięki odpowiedniej strukturze pól oraz podpowiedziom i pytaniom pomocniczym – ułatwia sformułowanie pomysłu na firmę.

Mapowanie technologii

To projekt, którego celem jest stworzenie aktualnej bazy danych na temat obecnego stanu technologii wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach działających w wybranych branżach. Zebrane dane umożliwią szybką identyfikację przedsiębiorstw na mapie oraz skatalogowanie rozwiązań technologicznych w postaci słownika prezentującego technologie branżowe.

Rozwijam kompetencje

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa nie jest możliwa bez wiedzy i doświadczenia pracowników. To z pomocą ich zaangażowania będzie możliwy proces zmiany w Twojej firmie. Chcesz podnieść kompetencje pracowników? Sprawdź na jakim są etapie, a następnie zachęć ich do samodzielnego rozwoju kompetencji!

Weryfikator kompetencji cyfrowych

Weryfikator kompetencji cyfrowych to aplikacja pozwalająca na ocenę stanu wiedzy użytkownika w wybranych obszarach kompetencji cyfrowych (Big Data&Data Science, Wizualizacji oraz Programowaniu) oraz wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju w oparciu o zgromadzone i uporządkowane materiały do samodoskonalenia.

Poszukuję finansowania

Nawet najlepszy pomysł biznesowy bez środków na jego realizację zostanie jedynie pustą deklaracją. Przeglądaj i porównuj bieżącą ofertę publicznego wsparcia w zakresie transformacji cyfrowej. Nowe możliwości pozyskania środków pozwolą na przygotowanie odpowiedniej strategii finansowej, która przybliży Cię do realizacji wyznaczonego celu!

Skorzystaj z dotacji, pożyczki, przeanalizuj możliwość pozyskania inwestora, czy skorzystania z ulgi podatkowej. Wszystko znajdziesz w jednym miejscu!

Nawigator Finansowy

Nawigator finansowy to praktyczna, sprofilowana wyszukiwarka instrumentów finansowych, która pozwala na porównywanie aktualnej publicznej oferty finansowania zadań związanych z transformacją cyfrową w oparciu o dotacje, pożyczki, inwestycje oraz ulgi i zwolnienia podatkowe. Zamieszczone opisy instrumentów zawierają informacje o ich celu przeznaczenia, głównych zasadach, terminach i warunkach udzielenia wsparcia.

Obraz autorstwa pch.vector na Freepik

Masz pytania do eksperta? Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji!

Dyżury ekspertów są w każdą środę od 14:00 do 18:00.
Umów się na spotkanie w naszym biurze w Radomiu lub online.

Zadaj nam pytanie za pomocą poniższego formularza!

Wyrażam zgodę na: