Przejdź do treści

Mapowanie technologii
Znajdź partnera wśród przedsiębiorstw lub dowiedz się więcej o wybranej technologii!

Czym jest mapowanie technologii?

Mapowanie technologii

jest to metoda, dzięki której możliwe jest określenie obecnego stanu wybranej technologii poprzez identyfikację, klasyfikację i prezentację danych (m.in. komponenty, przykłady wykorzystania, powiązane podmioty) na jej temat, które są następnie wizualizowane np. w postaci mapy. Celem powstania narzędzia była identyfikacja przedsiębiorstw z danej branży, które wykorzystują technologie branżowe w procesach produkcyjnych oraz zgromadzenie wiedzy o tym, jakie są to technologie. Wykorzystanie narzędzia ma skutkować zwiększeniem konkurencyjności technologicznej polskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie warunków do ich włączenia do globalnych łańcuchów wartości. Narzędzie może służyć m.in. do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych lub identyfikacji luk technologicznych.

Przemysł 4.0

Badane kategorie

Mapa przedsiębiorców

Na mapie zostały przedstawione lokalizacje przedsiębiorstw, których dane zostały zebrane przy pomocy dedykowanego formularza. W zależności od wybranej kategorii wyszukiwania, na mapie zostaną wyświetlone znaczniki pokazujące lokalizacje przedsiębiorstw spełniających zadane kryteria. Szczegółowe dane firmy m.in. dane kontaktowe, profil produkcji czy wykorzystywane technologie znajdują się na tzw. karcie przedsiębiorcy.

Słownik technologii

W słowniku znajdują się definicje i opisy rozwiązań technologicznych, które w przystępny sposób wyjaśniają czym są dane technologie i w jaki sposób są one wykorzystywane. Hasła przedstawione są w postaci kart słownikowych, które powiązane są z mapą przedsiębiorstw – na karcie słownikowej można znaleźć lokalizacje wykorzystujących je firm.

Metodyka i uwagi

W ramach projektu ,,Mapowanie technologii w klastrach” zostały zebrane dane dotyczące przedsiębiorstw klastrowych działających w branży obróbki metali. Mapa przedsiębiorstw obecnie zawiera lokalizacje i opisy tych firm. Natomiast słownik technologii zawiera opisy technologii wykorzystywanych w tej branży.

Planowany jest dalszy rozwój narzędzia. W przypadku mapy planowane jest zbieranie danych nt. przedsiębiorstw z różnych branż, a także firm spoza klastrów. W przypadku słownika planowane jest dodawanie nowych słowników technologii branżowych powiązanych z kolejnymi zmapowanymi branżami.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się do procesu mapowania technologii poprzez wypełnienie znajdującego się poniżej formularza zgłoszeniowego.

W ramach projektu zostały także przygotowane dwa raporty: przegląd międzynarodowych projektów dotyczących mapowania technologii oraz autorska metodyka mapowania technologii. Oba dokumenty są dostępne do pobrania.

Metodyka badania

Dobór pytań, kalkulacja wyników i analiza skuteczności

Zbieranie i analiza danych

Zgłoś swoje przedsiębiorstwo

Sprawdź analizy i wizualizacje

Mogą Cię też zainteresować