Przejdź do treści

Mapowanie technologii
Znajdź partnera wśród przedsiębiorstw lub dowiedz się więcej o wybranej technologii!

Dla przedsiębiorcy

Co możesz zyskać?

Elementy narzędzia

Mapa przedsiębiorstw

Na mapie zostały przedstawione lokalizacje przedsiębiorstw, których dane zostały zebrane przy pomocy dedykowanego formularza. W zależności od wybranej kategorii wyszukiwania, na mapie zostaną wyświetlone znaczniki pokazujące lokalizacje przedsiębiorstw spełniających określone kryteria. Szczegółowe dane firmy m.in. dane kontaktowe, profil produkcji czy wykorzystywane technologie znajdują się na tzw. karcie przedsiębiorstwa.

Słownik technologii

W słowniku znajdują się definicje i opisy rozwiązań technologicznych, które w przystępny sposób wyjaśniają czym są dane technologie i w jaki sposób są one wykorzystywane. Hasła przedstawione są w postaci kart słownikowych, które powiązane są z mapą przedsiębiorstw – na karcie słownikowej można znaleźć lokalizacje firm wykorzystujących wybrane technologie.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś swoje przedsiębiorstwo

Jak wypełnić formularz? Film instruktażowy

Działanie formularza

Do korzystania z formularza niezbędna jest aktualna wersja jednej z wymienionych przeglądarek: Chrome, Edge lub Firefox.

Przyciski do nawigacji i przesyłania danych odblokowują się po wypełnieniu wymaganych pól (oznaczonych czerwoną gwiazdką *). Jeśli przycisk jest wygaszony, to po najechaniu lub kliknięciu na niego, pod niewypełnionymi obowiązkowymi polami pojawi się czerwony komunikat.

Postęp w wypełnianiu ankiety jest widoczny na pasku kropek nad formularzem; za ich pomocą można również nawigować pomiędzy stronami.

Stan formularza jest na bieżąco zapisywany, więc w dowolnym momencie można przerwać badanie i wrócić do niego później (na tym samym urządzeniu).

Formularz można przesłać po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania ankiety. Po weryfikacji przesłanych danych firma zostanie dodana do bazy danych i mapy. Dane firmy zostaną opublikowane w postaci karty przedsiębiorstwa.

Teoria

Czym jest mapowanie technologii?

Mapowanie technologii jest to metoda, dzięki której możliwe jest określenie obecnego stanu wybranej technologii poprzez identyfikację, klasyfikację i prezentację danych (m.in. komponenty, przykłady wykorzystania, powiązane podmioty) na jej temat, które są następnie wizualizowane np. w postaci mapy. Celem powstania narzędzia jest identyfikacja przedsiębiorstw z danej branży, które wykorzystują technologie branżowe w procesach produkcyjnych oraz zgromadzenie wiedzy o tym, jakie są to technologie. Wykorzystanie narzędzia ma skutkować zwiększeniem konkurencyjności technologicznej polskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie warunków do ich włączenia do globalnych łańcuchów wartości. Narzędzie może służyć m.in. do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych lub identyfikacji luk technologicznych.

Metodyka i uwagi

W ramach pilotażowego projektu ,,Mapowanie technologii w przedsiębiorstwach klastrowych” zostały zebrane dane dotyczące przedsiębiorstw działających w branży obróbki metali. Obecnie mapa przedsiębiorstw zawiera lokalizacje i opisy tych firm, natomiast słownik technologii zawiera opisy technologii wykorzystywanych w tej branży.

Planowany jest dalszy rozwój narzędzia. W przypadku mapy planowane jest zbieranie danych nt. przedsiębiorstw z różnych branż, a także firm spoza klastrów. W przypadku słownika planowane jest dodawanie nowych słowników technologii powiązanych z kolejnymi zmapowanymi branżami.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się do procesu mapowania technologii poprzez wypełnienie znajdującego się powyżej formularza zgłoszeniowego.

W ramach projektu zostały także przygotowane dwa raporty: przegląd międzynarodowych projektów dotyczących mapowania technologii oraz autorska metodyka mapowania technologii. Oba dokumenty są dostępne do pobrania.

Metodyka
badania

Analiza danych

Sprawdź analizy i wizualizacje

Mogą Cię też zainteresować