Przejdź do treści

Badanie benchmarkingowe przedsiębiorstw w zakresie cyfryzacji

Gdzie jesteś na drodze transformacji? Jaka jest Twoja pozycja na tle konkurencji?

Benchmarking to narzędzie do porównywania poziomu rozwoju przedsiębiorstw działających w klastrach na tle konkurencji.

Po wprowadzeniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie otrzymasz wynik w postaci raportu prezentującego poziom rozwoju przedsiębiorstwa w 11 obszarach związanych z wewnętrzną i zewnętrzna jego działalnością, w tym ogólny rozkład wyników, mocne i słabe strony oraz pozycję względem konkurencji.

Badane kategorie

Zasoby ludzkie

Będziesz mógł ocenić kompetencje i zaangażowanie kadry w realizację strategii transformacji cyfrowej. Dowiesz się jakie są Twoje zdolności adaptacyjne do realizacji tej strategii oraz porównasz kwalifikacje pracowników i działania szkoleniowe.

Infrastruktura

Ocenisz swoją zdolność do transformacji. Dowiesz się jak Twoja infrastruktura jest dostosowana do wdrażania nowych rozwiązań cyfrowych, na jakim poziomie są procesy związane z kulturą danych cyfrowych oraz strategia cyberbezpieczeństwa.

Zasoby finansowe

Będziesz mógł ocenić i porównać strategię opłacalności inwestycji cyfrowych i ich finansowania. Dowiesz się na ile wykorzystujesz dodatkowe zewnętrzne, prywatne i publiczne źródła finansowania inwestycji cyfrowych.

Marketing i promocja

Dowiesz się w jakim zakresie na tle innych przedsiębiorstw wykorzystujesz promocję internetową, jaka jest Twoja aktywność w mediach społecznościowych, na ile aktywnie promujesz stronę i ofertę z wykorzystaniem kampanii SEM oraz stosujesz cyfrowe metody komunikacji z klientami.

Rola Koordynatora klastra

Porównasz ocenę działań Koordynatora klastra w zakresie: realizacji strategii cyfryzacji klastra, świadczenia usług doradczych w procesie transformacji cyfrowej oraz w procesie poszukiwania różnych form finansowania tego procesu. Dowiesz się jak oceniasz na tle innych przedsiębiorstw klastra działania promocyjne Koordynatora klastra oraz wsparcie w dostępie do informacji rynkowych.

Organizacja procesów

Ocenisz poziom, zakres i zintegrowanie rozwiązań cyfrowych i technologii cyfrowych w działalności biznesowej. Dowiesz się jak wygląda Twoje wykorzystanie dostępnych technologii cyfrowych Przemysłu 4.0 do rozwoju i doskonalenia modelu biznesowego oraz zaawansowanie automatyzacji i robotyzacji w porównaniu do innych przedsiębiorstw.

Wdrażanie innowacji

Dowiesz się jak wygląda Twoje zaangażowanie prace badawcze związane z realizacją nowej myśli technologicznej oraz współpraca z jednostkami naukowymi. Ponadto ocenisz zakres wdrażania innowacji cyfrowych w zakresie czynności podstawowych i wspomagających łańcucha wartości.

Łańcuch wartości

Ocenisz Twoje zaangażowanie we współpracę w klastrze, realizację wspólnych zakupów usług cyfrowych, realizację wspólnych zakupów on-line oraz realizację procesów transformacji cyfrowej wspólnie z innymi podmiotami klastra.

Współpraca z otoczeniem

Zobaczysz jak na tle innych oceniasz promocję działalności i projektów klastra na stronach internetowych władz regionalnych, innych instytucji publicznych krajowych i międzynarodowych.

Internacjonalizacja

Dowiesz się jak na tle innych przedsiębiorstw prezentuje się Twoja aktywność na rynkach zagranicznych z wykorzystaniem handlu elektronicznego oraz technologii cyfrowych Przemysłu 4.0.

Komunikacja

Ocenisz wykorzystanie narzędzi cyfrowych w czasie rutynowych działań biznesowych i prowadzonych projektów ze wszystkimi interesariuszami klastra.

Metodyka i uwagi

Na każde z pytań należy odpowiedzieć zaznaczając jedną z opcji od 1 do 5, traktując nieopisane wartości jako pośrednie.

Do korzystania z narzędzia niezbędna jest przeglądarka wspierająca współczesne technologie (testowane są aktualne wersje Chrome, Edge i Firefox).

Przyciski do przejścia do następnej strony i przesyłania odblokowują się po wypełnieniu wymaganych pól (przycisków radiowych i innych oznaczonych *); jeśli przycisk jest wygaszony, to można najechać go lub tapnąć, a pod polami, które trzeba jeszcze wypełnić pojawią się czerwone komunikaty. Stan formularza jest na bieżąco zapisywany, więc można w dowolnym momencie przerwać badanie i wrócić do niego później (na tym samym urządzeniu).

Postęp w wypełnieniu ankiety jest widoczny na pasku kolorowych kropek ponad formularzem; za ich pomocą można również powrócić do wcześniejszych obszarów. Przesłanie formularza jest możliwe po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania ankiety. Po przesłaniu zostaną Państwo przekierowani do raportu, który można pobrać w formacie .pdf używając linku na dole strony. Raport można też udostępnić konsultantowi lub innym zainteresowanym kopiując link z paska adresowego przeglądarki.

Gdzie jesteś na drodze transformacji? Jaka jest Twoja pozycja na tle konkurencji?

Mogą Cię też zainteresować