Przejdź do treści

Ocena dojrzałości cyfrowej koordynatorów klastrów
Jak koordynatorzy mogą wspierać cyfryzację przedsiębiorstw?

Czym jest Ocena dojrzałości cyfrowej koordynatorów klastrów?

Ocena dojrzałości cyfrowej koordynatorów klastrów to narzędzie pozwalające na zweryfikowanie aktywności klastra w zakresie wspierania cyfryzacji podmiotów w nim zrzeszonych. Przeprowadzenie niniejszej analizy pomaga sprawdzić efektywność wysiłków klastra, wyznacza też właściwą ścieżkę na drodze do usprawnienia procesów biznesowych w klastrze dzięki cyfryzacji.

Badane kategorie

Szkolenia

Ocena poziomu zaawansowania działań edukacyjno-szkoleniowych koordynatora w zakresie wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych podmiotów zrzeszonych.

Podstawowe technologie

Pozwala określić stopień wykorzystania podstawowych rozwiązań cyfrowych przez koordynatora klastra w jego działalności.

Efektywność operacyjna

Identyfikacja stopnia zaawansowania digitalizacji w zarządzaniu klastrem oraz wykorzystania narzędzi, podnoszących efektywność operacyjną klastra.

Zaawansowane technologie

Określenie stopnia wykorzystania zaawansowanych technologii cyfrowych w klastrze, zarówno w organizacji koordynatora, jak i poza nią.

Strategia cyfryzacji

Ocena zdolności klastra do kompleksowego wykorzystania potencjału cyfrowych innowacji.

Świadczone usługi

Wyznaczenie roli koordynatora we wsparciu implementacji rozwiązań cyfrowych w ramach podmiotów zrzeszonych.

Bezpieczeństwo

Ocena umiejętności i zakresu wykorzystania współczesnych osiągnięć w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Rezultaty

Pozwala wykazać, jakie korzyści w działaniach klastra przynosi obecny poziom cyfryzacji.

Metodyka i uwagi

Narzędzie składa się z ankiety oraz automatycznie generowanego raportu z graficznym wynikiem. Ankietę należy wypełnić odpowiadając na pytania zaznaczając jedną z opcji od 1 do 5 (jednokrotny wybór). W przypadku pytań umożliwiających wielokrotny wybór odpowiedzi, można zaznaczyć dowolną ich liczbę. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania i wypełnieniu metryczki, respondent otrzyma wizualizację uzyskanych wyników w ośmiu obszarach oraz indywidualne rekomendacje dla 3 przedziałów dojrzałości cyfrowej koordynatorów klastrów:

  • początkujący,
  • zaawansowany,
  • dojrzały

Do korzystania z narzędzia niezbędna jest przeglądarka wspierająca technologie (aktualne wersje Chrome, Edge i Firefox).

Przyciski do przejścia do następnej strony i przesyłania odblokowują się po wypełnieniu wymaganych pól. Stan formularza jest na bieżąco zapisywany, więc można w dowolnym momencie przerwać badanie i wrócić do niego później (na tym samym urządzeniu). Po wygenerowaniu wyniku oraz rekomendacji, można je pobrać w formie raportu, w formacie .pdf.

Metodyka
badania

Dobór pytań, kalkulacja wyników i analiza skuteczności

Mogą Cię też zainteresować