#szczepimysię #szczepimysię

Artykuły

inżynier na tle smart city
Klucz do biznesowego sukcesu? Dojrzałość cyfrowa
widok z lotu ptaka na ludzi
Wielki wybuch danych
7 kroków do zaawansowanej produkcji w fabryce przyszłości
człowiek trzymający tablet, powyżej ekranu hologramy ikon prezentujących różne technologie
O tym, jak technologie ICT zmieniają przemysł w przemysł 4.0
kobieta stojąca przy drukarce
Produkt jako usługa, czyli jak nowe technologie zmieniają przemysł
Wydruk wykonany z proszków metali
Druk 3D w technologii SLM z użyciem stali, stopów, a nawet złota i srebra
Wirtualny model 3D prezentujący maszynę z napisem industry 4.0
Przemysł 4.0 teraz jeszcze bardziej potrzebny
schemat maszyny
Systemy CAD – od techniki rastrowej po chmurę, AI i VR
żarówka wykonana ze świecących linii
Wszystko zostanie skopiowane – digital twin w fabryce