Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług badawczych na potrzeby tworzenia raportu wpływu technologii cyfrowych, automatyzacji i innowacyjnych rozwiązań na emisję gazów cieplarnianych w ramach przemysłowych procesów produkcyjnych

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, zwraca się z prośbą o złożenie oferty.

Termin na składanie ofert: do dnia 15 grudnia 2023 r., do godz. 23:56 przesyłając wypełniony Formularz ofertowy oraz załączniki zamieszczone w zaproszeniu na adres: marta.pajorek@fppp.gov.pl oraz kontakt@fppp.gov.pl.