Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny na organizację Gali Przemysłu Przyszłości

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na kompleksowej organizacji interaktywnego wydarzenia FPPP pn. „Kongres Przemysłu Przyszłości” wraz z usługą najmu niezbędnych elementów wyposażenia studia, zapewnienia cateringu i obsługi wydarzenia, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Tarnobrzeska 9, (dalej „Zleceniodawca”) zwraca się̨ z prośbą̨ o wstępną wycenę̨ usługi. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 31.08.2021 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule email należy umieścić „Odpowiedź na szacowanie – organizacja gali”.