Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny na najem długoterminowy samochodów osobowych

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, zwraca się̨ z prośbą̨ o wstępną, niewiążącą wycenę̨ usługi. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 13.12.2022 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl W tytule email należy umieścić „Szacowanie najmu samochodów”.

Szczegółowe informacje są zawarte w zamieszczonym poniżej zaproszeniu.