Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny na kompleksowe wsparcie przygotowanie, redakcję i aktualizację szkoleń e-learningowych tworzonych przez Fundację

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Tarnobrzeska 9, zwraca się̨ z prośbą̨ o wstępną wycenę̨ usługi. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 07.02.2022 r. w formie elektronicznej na adres pawel.nowak@fppp.gov.pl W tytule email należy umieścić „Odpowiedź na szacowanie – wsparcie szkoleń e-learningowych”