Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie ofert w terminie do 11 kwietnia 2022 r. w formie zeskanowanego, podpisanego formularza oferty na adres e-mail: zamowienia@fppp.gov.pl Szczegółowe informacje zawarte są w zaproszeniu do składania ofert zamieszczonym w pliku poniżej.

Zamawiający poniżej publikuje pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do postępowania.

Pytanie 1

Mam pytanie w związku z przetargiem. Czy stawka godzinowa ma być za 60 minut zajęć czy za godzinę lekcyjną 45 minut?

Odpowiedź na pytanie 1

Zgodnie z wymaganiem zawartym w Formularzu Ofertowym 1 godzina dydaktyczna = 60 min

Pytanie 2

Od czego uzależniony jest wybór egzaminu? Koszt egzaminu jest różny i waha się między 300-600 zł. Uzależniony od organizatora i poziomu.

Odpowiedź na pytanie 2

Wybór organizatora egzaminu jest decyzją biznesową wykonawcy. Liczba osób i poziom egzaminu jest uzależniony od efektów szkolenia i jako taki nie jest możliwy do precyzyjnego przewidzenia.

Zamawiający poniżej publikuje pytanie i odpowiedź, do postępowania.

Pytanie 3

Czy przewidują Państwo przesyłanie cząstkowych ofert na realizację zajęć w jednym z miast, np. tylko w Warszawie lub tylko w Radomiu.

Odpowiedź na pytanie 3

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. FPPP dokona oceny ofert osobno dla każdej części zamówienia, tj. dla Części 1 Kursy w Warszawie i osobno dla Części 2 Kursy w Radomiu

29.04.2021 r.
Zamawiający informuje, że unieważnił przedmiotowe postępowanie ponieważ cena wszystkich złożonych ofert przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.