Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na druk magazynu Przemysł Przyszłości

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej druku magazynu „Przemysł Przyszłości”, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tarnobrzeskiej 9, (dalej „Zamawiający”), zwraca się̨ z prośbą̨ o złożenie oferty. Szczegóły znajdują się w załączonych poniżej plikach.

Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną, Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1) należy złożyć na adres: zamowienia@fppp.gov.pl; w terminie do dnia 04.06.2021 do godz. 12:00. Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.