Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modyfikacji technicznej Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do szacowania wartości dostawy artykułów marketingowych
Zaproszenie do składania ofert: webowa aplikacja do generowania map transformacji (roadmap) przedsiębiorstw
Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia Generator Roadmap transformacji cyfrowej
Zaproszenie do szacowania cen usługi modyfikacji Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do szacowania ceny instalacji wizualno-graficznej.
ZP/2023/1 Postępowanie na zaprojektowanie i przygotowanie sceny wraz z usługą obsługi urządzeń wyposażenia sceny i hali wystawienniczej
ZP/2023/2 Postępowanie na dostawę hali wystawienniczej na II Kongres Radom Przyszłości
Zaproszenie do szacowania ceny siatki zabezpieczającej